Planmatig onderhoud / MJOP

Bij het oprichten van een Vereniging van Eigenaren en bij het verdere verloop van de VvE, is de planning zeer belangrijk. Niet alleen op korte termijn, maar ook het MeerJaren Onderhoudsplan (MJOP) is van groot belang voor de organisatie van een Vereniging van Eigenaren.

JS de Jong Beheer OnderhoudEen MJOP is een rapport waarin vermeld staat wat voor soort onderhoud er verricht moet worden en wat de verwachtte kosten hiervan zijn. Dit heeft allemaal betrekking op de VvE en dus op de gemeenschappelijke voorzieningen en onderdelen van een gebouw. In een MJOP zijn 3 onderdelen van belang.

  • Het bouwdeel : het MJOP laat zien over welk bouwdeel het gaat (kozijnen, dak, enz.)
  • De Cyclus : het MJOP laat ook zien hoe lang bepaalde bouwdelen meegaan en dus ook wanneer deze bouwdelen toe zijn aan vervanging of reparatie.
  • De kosten : ten slotte geeft het MJOP ook aan hoe veel het vervangen of repareren van bepaalde bouwdelen gaat kosten.

Het is belangrijk dat alle bouwdelen in het MJOP worden opgenomen, dus ook als de verwachtte levensduur van een bouwdeel langer is dan de termijn waarvoor het MJOP wordt opgesteld.

Naast het MJOP is ook het planmatige onderhoud op kortere termijn belangrijk. Zo moet de administratie en het financiële beheer van de VvE goed worden geregeld zodat er geen sprake is van extreem hoge onvoorziene kosten en andere verrassingen.

Het planmatige onderhoud en ook het opstellen van het MJOP is niet eenvoudig. Daarom adviseren wij u ons, JS de Jong beheer, in te schakelen voor het regelen van zaken binnen de Vereniging van Eigenaren. Wij zijn een ervaren bedrijf en weten veel van de VvE af. Wij helpen u met alles wat komt kijken bij het beheer en bestuur van een VvE.