Onderhoudsklachten en login

Wij onderscheiden twee soorten klachten: de spoedgevallen en de overige, minder urgente, klachten.
Spoedgevallen zijn storingen of gebreken die zo snel mogelijk moeten worden verholpen, omdat ze wellicht ernstige overlast of gevaar kunnen opleveren voor u en/of uw omgeving. Deze dringende onderhoudsklachten kunt u telefonisch melden op ons algemene kantoornummer 010 – 4 115 116.

Buiten kantooruren zijn 2 telefoonnummers beschikbaar voor meldingen, t.w. 06-51 12 70 75 (Dennis Daalmeijer) of 010-456 14 79 (Laurens Kamp). Let op: Dit geldt uitsluitend voor spoedeisende reparaties buiten kantoortijd. Binnen kantoortijd moet u naar het algemene kantoornummer bellen.

Hieronder enkele voorbeelden van spoedeisende reparaties:

  • Noodvoorzieningen naar aanleiding van inbraak, storm-, glas-, water- en brandschade;
  • Ernstige lekkages;
  • Ernstige rioolverstoppingen;
  • Liftstoring.

Wij verzoeken u de minder urgente reparatieverzoeken schriftelijk bij ons in te dienen. Dit kan met een briefje per post of per e-mail. Het e-mailadres is: info@jsj.nl. Ook kunt u gebruik maken van het volgende webformulier. Geef a.u.b. zoveel mogelijk informatie zodat wij zo goed mogelijk kunnen bepalen wie we langs moeten sturen.
Indien van toepassing wordt ook de verzekeringsmaatschappij ingelicht.

Login

Met de login-code die alle leden van onze VvE’s krijgen, komt u op de eigen pagina van uw VvE en daar kunt u de meest gevraagde stukken vinden om in te zien of te downloaden. Onderstaand in ieder geval een aantal algemene downloads ter informatie.

Downloads: