Belangrijke informatie

U bent verplicht uw verhuizing door te geven aan de gemeente. Want alleen als zij uw nieuwe adres weten en registreren, dan kunt u gebruik maken van gemeentelijke producten, zoals paspoort en vergunningen. Er wordt regelmatig controle uitgevoerd op de inschrijvingen bij de gemeente. Ook een huisbezoek kan hierbij worden ingezet.

Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de gemeente beschikt over de juiste gegevens van haar inwoners. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP.

Goed ingeschreven staan kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld in het geval van een ramp. Om iemand tijdig te waarschuwen of op te sporen is een goede inschrijving juist dan van belang. Redenen genoeg om de BRP actueel en betrouwbaar te houden.

U bent verplicht om de juiste en actuele persoonsgegevens door te geven aan de gemeente. Wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een verhuizing) moet u dus zelf tijdig doorgeven.

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet uw verplichtingen volgens de Wet BRP namelijk nakomen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17.

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

  • Als u niet voldoet aan uw plicht om aangifte te doen van adreswijziging;
  • Als u geen informatie verstrekt tijdens een adresonderzoek;
  • Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen; en/of
  • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.