Onderhouder huurder / verhuurder

Een van de vele voordelen van het huren van een woning, winkel of bedrijfsruimte is het feit dat een belangrijk deel van het onderhoud hieraan wordt verzorgd en betaald door uw verhuurder. Iedere object heeft onderhoud nodig, daarover bestaat geen twijfel. Zowel de verhuurder als de huurder heeft daar weer voordeel van. Onderhoud draagt bij aan de kwaliteit van de woning én uw wooncomfort. Maar wie is verantwoordelijk voor welk deel van het onderhoud? Het ’Onderhoud ABC’ (zie Downloads hieronder) geeft een uitleg van de rechten en plichten die de huurder en verhuurder samen voor het onderhoud hebben aan de hand van de regels welke staan omschreven in het ‘Besluit kleine herstelling’ van de huurwet.

Op alfabetische volgorde staat in dit Onderhoud ABC achter ieder onderdeel genoemd wat voor rekening van de huurder is en wat voor de verhuurder. Bij sommige onderdelen staat specifiek vermeld waar het om gaat, bijvoorbeeld bij ‘schilderwerk’ bent u als huurder verantwoordelijk voor het schilderwerk aan de binnenzijde van de woning, maar is de verhuurder verantwoordelijk voor het schilderwerk aan de buitenzijde.

Alle reparaties die nodig zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid, slordigheid of onjuist gebruik van de huurder zijn voor rekening van de huurder. Dat geldt voor alle onderdelen van het Onderhoud ABC. Bij een grote verstopping in de afvoer (standleiding) is de verhuurder in principe verantwoordelijk. Echter, wanneer blijkt dat de huurder stelselmatig frituurvet door de afvoer spoelt, of als de verstopping in de liggende leidingen zitten, zullen de kosten van herstel voor rekening van de betreffende huurder komen.

Onderhoudsklachten / schade 

Wij onderscheiden twee soorten klachten: de spoedgevallen en de overige, minder urgente, klachten.

Spoedgevallen zijn storingen of gebreken die zo snel mogelijk moeten worden verholpen, omdat ze wellicht ernstige overlast of gevaar kunnen opleveren voor u en/of uw omgeving. Deze dringende onderhoudsklachten kunt u telefonisch melden op ons algemene kantoornummer 010 – 4 115 116.

Buiten kantooruren zijn 2 telefoonnummers beschikbaar voor meldingen, t.w. 06-51 12 70 75 (Dennis Daalmeijer) of 010-456 14 79 (Laurens Kamp). Let op: Dit geldt uitsluitend voor spoedeisende reparaties buiten kantoortijd. Binnen kantoortijd moet u naar het algemene kantoornummer bellen.
Hieronder enkele voorbeelden van spoedeisende reparaties:

  • Ernstige rioolverstoppingen;
  • Liftstoring;
  • Noodvoorzieningen naar aanleiding van inbraak, storm-, glas-, water- en brandschade;
  • Ernstige lekkages.

Wij verzoeken u de minder urgente reparatieverzoeken schriftelijk bij ons in te dienen. Dit kan met een briefje per post of per e-mail. Het e-mailadres is: info@jsj.nl. Ook kunt u gebruik maken van het volgende webformulier. Geef a.u.b. zoveel mogelijk informatie zodat wij zo goed mogelijk kunnen bepalen wie we langs moeten sturen.

Wij zullen in de meeste gevallen de aannemer verzoeken om in overleg met u een afspraak te maken. In sommige gevallen kunnen spoedeisende reparaties niet direct worden uitgevoerd/opgelost, omdat de oorzaak niet direct te vinden is. Hiervoor is dan verder onderzoek noodzakelijk. Afspraken hierover zullen in overleg met u worden gemaakt.

Downloads: