Inschrijfformulier huurwoning

  Personalia aanvrager huurwoning
  Achternaam aanvrager
  Voorna(a)m(en)
  Geboorteplaats en datum
  Huidig adres
  Postcode/Woonplaats
  Telefoon Privé
  Zakelijk
  E-mail
  Achternaam
  Voorna(a)m(en)
  Geboorteplaats en datum
  Huidig adres
  Postcode/Woonplaats
  Telefoon Privé
  Zakelijk
  E-mail
  Gezinssamenstelling
  Gezinsgrootte volwassenen kinderen (inwonend)
  Leeftijd kinderen (indien inwonend)
  Andere inwonende personen volwassenen kinderen (inwonend)
  Worden muziekinstrumenten bespeeld? Zo ja, welke
  Worden huisdieren gehouden? Zo ja, welke
  Beroep/werkgever/inkomen (van eventueel inwonende kinderen apart opgeven)
  Beroep aanvrager
  Werkgever
  Adres
  Postcode/Woonplaats
  Telefoon
  Bruto inkomen
  Andere bronnen van inkomsten
  Pers. leningen/verplichtingen
  Alimentatieverplichtingen
  Beroep
  Werkgever
  Adres
  Postcode/Woonplaats
  Telefoon
  Bruto inkomen
  Andere bronnen van inkomsten
  Pers. leningen/verplichtingen
  Alimentatieverplichtingen
  Gegevens huidige woning
  Huidige woning
  Type woning
  Aantal kamers Kamers
  Huurprijs p/mnd
  Eigenaar of beheerder?
  Adres
  Postcode/Woonplaats
  Telefoon
  Gegevens gewenste woning
  Gewenste woning
  Gewenste aantal kamers Kamers
  Garage of parkeerplaats gewenst
  Bijzondere wensten
  Wijk en/of straat
  Plaats
  Maximale huurprijs p/mnd
  Algemeen
  Reden van deze aanvraag
  Gewenste huuringangsdatum
  Ingeschreven als woningzoekende?
  Urgentieverklaring?
  Inschrijfnummer Sinds
  In welke gemeente
  • Vorengaande gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
  • Aan het invullen van dit formulier kan geen recht of toewijzing van een woning worden ontleend.
  • Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen.
  • Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij de betreffende verhuurder gebruikelijk is.
  • Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat vergunning van overheidswege (voor zover van toepassing) en toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal worden verleend. Mocht achteraf blijken, dat geen vergunning van overheidswege en/of toestemming is verkregen, zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derde, wie dan ook, in de ruimste zin des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten.
  • Bij verhuur worden eenmalige verhuurkosten aan de huurder in rekening gebracht.
  • Aanvrager dient bij dit formulier gegevens toe te voegen, t.w. werkgeversverklaring(en) aanvrager(s) (model te downloaden), verhuurdersverklaring en kopie(ën) legitimatie.