Inschrijfformulier huurwoning

Personalia aanvrager huurwoning
Achternaam aanvrager
Voorna(a)m(en)
Geboorteplaats en datum
Huidig adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon Privé
Zakelijk
E-mail
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboorteplaats en datum
Huidig adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon Privé
Zakelijk
E-mail
Gezinssamenstelling
Gezinsgrootte volwassenen kinderen (inwonend)
Leeftijd kinderen (indien inwonend)
Andere inwonende personen volwassenen kinderen (inwonend)
Worden muziekinstrumenten bespeeld? Zo ja, welke
Worden huisdieren gehouden? Zo ja, welke
Beroep/werkgever/inkomen (van eventueel inwonende kinderen apart opgeven)
Beroep aanvrager
Werkgever
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Bruto inkomen
Andere bronnen van inkomsten
Pers. leningen/verplichtingen
Alimentatieverplichtingen
Beroep
Werkgever
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Bruto inkomen
Andere bronnen van inkomsten
Pers. leningen/verplichtingen
Alimentatieverplichtingen
Gegevens huidige woning
Huidige woning
Type woning
Aantal kamers Kamers
Huurprijs p/mnd
Eigenaar of beheerder?
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Gegevens gewenste woning
Gewenste woning
Gewenste aantal kamers Kamers
Garage of parkeerplaats gewenst
Bijzondere wensten
Wijk en/of straat
Plaats
Maximale huurprijs p/mnd
Algemeen
Reden van deze aanvraag
Gewenste huuringangsdatum
Ingeschreven als woningzoekende?
Urgentieverklaring?
Inschrijfnummer Sinds
In welke gemeente
  • Vorengaande gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
  • Aan het invullen van dit formulier kan geen recht of toewijzing van een woning worden ontleend.
  • Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen.
  • Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij de betreffende verhuurder gebruikelijk is.
  • Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat vergunning van overheidswege (voor zover van toepassing) en toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal worden verleend. Mocht achteraf blijken, dat geen vergunning van overheidswege en/of toestemming is verkregen, zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derde, wie dan ook, in de ruimste zin des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten.
  • Bij verhuur worden eenmalige verhuurkosten aan de huurder in rekening gebracht.
  • Aanvrager dient bij dit formulier gegevens toe te voegen, t.w. werkgeversverklaring(en) aanvrager(s) (model te downloaden), verhuurdersverklaring en kopie(ën) legitimatie.