Onze diensten

Door het onderstaande formulier in te vullen geeft u aan dat u uw huidige huur(woning) wilt opzeggen.

Uw gegevens
Aanhef
Voorletters en achternaam
Uw huidige adresgegevens
Straatnaam
Huisnummer + toevoeging
Postcode
Plaats
Debiteurnummer
Ik zeg de huur op van het hierboven genoemde adres,
met ingang van *
Uw nieuwe of correspondentieadres
Nieuw/correspondentieadres
Postcode
Plaats
Land
Verhuisdatum
Telefoon (overdag)
E-mail
* Voor woningen geldt een opzegtermijn van een kalendermaand tenzij anders vermeld in uw huurovereenkomst. Voor overige objecten dient u uw huurovereenkomst te raadplegen. De maand gaat in per de 1e van de maand volgend op het moment dat wij uw huuropzegging volledig ingevuld en ondertekend hebben ontvangen. Vergeet dus niet uw handtekening en die van uw medehuurder(s) op dit formulier.
Ondertekening
Dit formulier graag volledig invullen, uitprinten en ondertekenen. Opsturen per post o.v.v. huuropzegging. U kunt het ook e-mailen. Scan dan het ondertekende formulier en e-mail dit naar info@jsj.nl.