Financieel / Secretarieel beheer

Het gebeurt wel is dat een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden. In zo’n geval moet een Vereniging van Eigenaren, een VvE worden opgericht. De grond onder het gebouw moet namelijk verdeeld worden in appartementsrechten. Het doel van het oprichten van een VvE is het bereiken van gemeenschappelijke doelen van de eigenaren van de appartementsrechten.

Bij het oprichten en ook bij het verdere verloop van de VvE is het belangrijk dat alle zaken goed worden geregeld. Dus ook op financieel gebied. Betrouwbaar financieel beheer en een goede financiële planning geven zekerheid en voorkomen verrassingen en geldproblemen.

Dat klinkt allemaal goed, maar wat valt er nu eigenlijk onder financieel beheer? Hieronder geven wij u een idee van wat het financiële beheer ongeveer inhoudt.

 • Debiteuren- en crediteurenbewaking
  JS de Jong Beheer-FinancieelHieronder vallen verschillende activiteiten. Zo moet er gezorgd worden dat de ledenbijdragen geïncasseerd worden. Maar er moet bijvoorbeeld ook worden gecontroleerd op eventuele betalingsachterstanden en of er sprake is van wanbetalers. Ook moeten de bankrekeningen en andere financiële zaken van de vereniging worden beheerd en er moet worden betaald voor gemeenschappelijke kosten en lasten van de VvE.
 • Jaarstukken
  De winst- en verliesrekening en balans moeten worden vervaardigd. Vervolgens moeten de jaarstukken naar de controlecommissie verzonden worden. Ook moet eventueel voordelig of nadelig exploitatiesaldo worden verrekend met de leden van de Vereniging van Eigenaren.
 • Begrotingen
  Naast het vervaardigen van jaarstukken van het afgelopen jaar, moet ook een jaarlijkse begroting van de kosten en opbrengsten voor het komende boekjaar worden opgesteld. Uit deze begroting moeten dan ook de ledenbijdragen worden berekend.
 • Overig
  Verder moet er onder andere nog de verzekering van het gebouw geregeld worden. Er moeten worden gezorgd dat het gebouw goed is beschermd en verzekerd tegen eventuele schade door brand of andere factoren.

Het is dus wel duidelijk dat het beheren van een Vereniging van Eigenaren niet eenvoudig is. Wij hebben u zojuist een kleine indruk gegeven van de inhoud van het financiële beheer. Als u zeker wilt weten dat al deze zaken zorgvuldig verlopen, schakel dan nu JS de Jong beheer in en laat ons u helpen bij de organisatie van de Vereniging van Eigenaren.