Belangrijke mededeling i.v.m. het corona-virus

Bericht voor alle eigenaren van de door ons beheerde VvE’s en alle huurders van de door ons verhuurde woningen, winkels etc.

In verband met het corona-virus zijn door het kabinet diverse maatregelen ingevoerd waaraan iedere burger in Nederland zich zou moeten houden om zichzelf en anderen om hen heen te beschermen tegen besmetting met het virus. Bedrijven hebben uiteraard ook maatregelen moeten treffen om gehoor te geven aan de maatregelen van het kabinet. Ook wij ontkomen hier voor uw en onze veiligheid niet aan. Onderstaand de maatregelen die wij al hebben getroffen en nog zullen gaan treffen.

Wij zijn gelukkig allemaal nog gezond en wij hopen van harte u ook, laten we dat dan ook zo zien te houden!

Voor leden van VvE’s betekent dit specifiek het volgende.

Ledenvergaderingen worden inmiddels gepland alhoewel in een aangepaste vorm. Om het risico op besmetting toch zoveel mogelijk te beperken, is een vorm gevonden om u uw stem uit te laten brengen zonder persé in grote getale fysiek aanwezig te hoeven zijn. Maak daar alstublieft zoveel mogelijk gebruik van! Als u toch de vergadering wilt bezoeken, kom dan alleen! Per koppel laten wij slechts 1 persoon toe. Heel jammer voor de trouwe bezoekers, maar het is voor uw én onze veiligheid. Vergeet niet dat wij met leden van meer dan 140 VvE’s te maken hebben en daardoor meer kans hebben besmet te raken; wij willen echt het risico op besmetting voor iedereen zoveel mogelijk zien te beperken en houden ons dan ook aan de regels.

Bij het inplannen van vergaderingen gaan we uit van prioriteit. De VvE’s waarvoor het van belang is om zo snel mogelijk over bepaalde aangelegenheden een besluit te nemen zullen we als eerste in gaan plannen zoveel mogelijk in overleg met de voorzitter c.q. het bestuur. U wordt daarover t.z.t. vanzelf geïnformeerd; het heeft geen zin ons hierover op voorhand al te benaderen.

Jaarcijfers over 2019 zijn de afgelopen tijd zodra ze opgemaakt zijn op voorhand op de website gepubliceerd, maar indien de ledenvergadering nog plaats moet vinden zijn deze uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de vergadering. Alle beschikbare relevante stukken van de VvE’s staan op de webpagina van de VvE waarvoor wij u in diverse correspondentie, waaronder de uitnodigingen voor de ALV, een login hebben verstrekt. Indien u hierover niet meer beschikt, dan kunt u die uitsluitend schriftelijk aanvragen.

Alle overige maatregelen betreffen u allen.

Met ingang van maandag 22 juni zullen de meeste personeelsleden, waaronder Laurens Kamp en Dennis Daalmeijer, 4 dagen per week op kantoor en alleen op dinsdag thuis werken.

De telefonische bereikbaarheid van maandag t/m vrijdag is alweer als vanouds aangepast naar:

– Van 09.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur via 010-4.115.116.

Door alle aanpassingen en vragen die te maken hebben met de huidige situatie is de werkdruk toegenomen. Omdat dit voor allen een vreemde ongemakkelijke situatie is vragen wij uw begrip en verzoeken u terughoudend om te gaan met allerhande zaken die op dit moment geen prioriteit hebben. Wij verzoeken u om u aan de maatregelen te houden, elkaar te helpen en wat coulant met dingen om te gaan, zodat we u hopelijk snel weer als vanouds en in alle gezondheid kunnen begroeten en de normale contacten herstellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

BLIJF GEZOND / HOUD AFSTAND
JS de Jong Beheer BV